van Piramides naar Pannekoeken: de Morning Star case

Morning_Star_530In het boek Social Business by Design van Dion Hinchcliffe & Peter Kim wordt uitgebreid ingegaan op de vraag hoe online media te gebruiken zijn om anders samen te werken: intern, met klanten en met partners. Waar ze in het boek niet op ingaan is of bedrijven zich ook daadwerkelijk anders zouden moeten gaan organiseren. Het hiërarchische organisatiemodel blijft dominant in de voorbeelden die genoemd worden. Maar hoe logisch is dat eigenlijk?

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het hiërarchische model lang niet altijd optimaal is. Ons werk uit bestaat uit een steeds groter deel kenniswerk en dus uit (digitale) informatie (zie figuur hierboven). Directe communicatie en het delen van informatie maken samenwerking over grenzen eenvoudiger. Door de explosie aan informatie (zie figuur hieronder) en de mogelijkheden van sociale filtering krijgt iedereen toegang tot de juiste informatie om beslissingen te nemen in plaats van primair het management. De hogere transparantie (digitale monitoring) maakt het werk en resultaat beter meetbaar. Continue reading “van Piramides naar Pannekoeken: de Morning Star case”

Tofik Dibi, de Kloof en Kunduz: deel 3 van de politieke monitoring

kloof.jpgNa geruime tijd genoten te hebben van onze juiste voorspelling in de vorige post over de verkiezing voor de Lijsttrekker van het CDA is het de hoogste tijd voor een volgende politieke analyse met behulp van Coosto. Deze post is wederom gemaakt in samenwerking met Rens Dietz van Coosto.

Lijsstrekkersverkiezing Groen Links

Helaas zat ik tijdens de lijsttrekkersverkiezing voor GroenLinks in het buitenland, waardoor ik die niet vooraf heb kunnen voorspellen. Wel kunnen we kijken wat de voorspelling zou zijn geweest gebaseerd op de berichten vóór 6 juni. Minder spannend maar vooruit..

Figure 1: verkiezingsstrijd Groen Links

Als we kijken naar de paar weken voor 6 juni (uitslag van de lijsttrekkersverkiezing GroenLinks) dan zien we dat berichten die wel Jolande Sap maar niet Tofik Dibi melden en andersom beginnen met zeer negatief over Tofik Dibi en licht positief over Jolande Sap. In deze beginperiode zijn ook de meeste berichten geplaatst. Aangezien het vrij snel duidelijk was dat Tofik Dibi geen kans had, zag je dat de inhoud van de berichten al snel meer gingen over de schade voor GroenLinks dan over de vraag wie de lijstrekker zou worden; er waren bijvoorbeeld nauwelijks berichten in de trant van “ik stem voor …”. Gemiddeld stond Jolande Sap op een sentiment van 7 en Tofik Dibi op een sentiment van -38. Het is duidelijk dat dit een goede indicatie was voor de overwinning met ‘bijna Oost-Europese cijfers’ voor Jolande Sap. Echter, ik denk dat, omdat de discussie op de sociale media eigenlijk al niet meer over de verkiezing ging, ik me niet aan een voorspelling over percentages zou hebben gewaagd (kan ik nu veilig zeggen). Continue reading “Tofik Dibi, de Kloof en Kunduz: deel 3 van de politieke monitoring”