Secrets are lies, sharing is caring and privacy is theft

“Secrets are lies, sharing is caring and privacy is theft” is het motto van Mae Holland in het boek “The circle”. In het boek wordt een bedrijf beschreven dat meer en meer het centrale punt van het Internet (en dus van de wereld) wordt waarlangs alle traffic gaat. Iedereen logt in met TruYou, iedereen gebruikt hun zoekmachine enz. met als slogan

All that happens must be known

Goed geschreven boek dat zeker ook spannend is om te lezen. De recensie van Wired was verre van lovend. Naar het idee van Wired heeft Dave Eggers niet begrepen hoe het Internet werkt en hoe mensen werken.
Bij mij kwam het boek best wel aan. Bij het lezen van het verhaal kreeg ik een zelfde gevoel als bij het lezen van “Brave new world” van Aldous Huxley. In brave new world wordt een wereld beschreven van strikte klassescheiding waar de onderklasses tevreden worden gehouden met een drug Soma en waar de overheid alziend is en geen dissidentie toestaat.
In “The Circle” is het mechanisme wel anders. Hier gaat het niet om een alwetende overheid die bepaalt maar het is ¬†de alomvattende transparantie die maakt dat mensen zich gaan gedragen zoals (ze denken) dat er van hun verwacht wordt. Overal hangen camera’s, al je gedrag wordt gelogd en nooit meer verwijdert. Je onttrekken aan de transparantie is per definitie een reden voor ¬†achterdocht: “privacy is theft”… Voor mij is het engste gegeven in het boek dat al deze zaken uiteindelijk door 1 bedrijf worden gecontroleerd (dat overigens zijn geld verdient met advertenties en dergelijke, het ultieme voorbeeld van een “addtention economie“)
Natuurlijk zijn we in werkelijkheid nog lang niet zover. Toch gaan we wel steeds meer de richting op weg van een vrij Internet naar een door bedrijven gecontroleerd Internet. Voor veel mensen is het Internet gelijk aan Facebook. Het is het startpunt, een groot deel van de content die ze consumeren staat op Facebook en is vindbaar via Facebook. Google bepaalt met hun algoritmes grotendeels wat we kunnen vinden. En algoritmes zijn nooit neutraal.
Onder invloed van de transparantie gaan we ons ook anders gedragen, goed beschreven in het artikel op Marketingfacts: “waar om iedereen op Facebook een leuker leven heeft dan jij“. Hoewel op Internet technisch gezien alles nog vrij en open is hebben gebruikers massaal ervoor gekozen om zich aan een door bedrijven gecontroleerd Internet over te geven. Dat is dan ook een van de interessante lijnen in het boek. Voor elke keuze richting transparantie is wat te zeggen, er zijn altijd logische toepassingen die het leven makkelijker maken. Het resultaat is echter een leven waarin we ons continue bewust moeten zijn dat anderen meekijken en ons dus steeds meer conformeren aan wat we denken wat er van ons verwacht wordt. Het resultaat is dan niet zozeer een dictatuur van een kleine bovenklasse als in “Brave new world” maar een soort recursieve dictatuur. Hierbij wordt het technisch bepaalde gemiddelde van gedrag middels sociale controle dwingend opgelegd aan de rest. Afwijkend gedrag valt zo steeds meer op en wordt steeds minder acceptabel: Je zult wel iets te verbergen hebben …

Leave a Reply

Your email address will not be published.